ลงโฆษณาและบริการสื่่อออนไลน์

   

บริษัท บลิส ทเวนตี้ จำกัด : 102 ซ.เจริญนคร 60 ถ.เจริญนคร สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 T.089-920-8314  Email : support@108seodesign.com เลขผู้เสียภาษี 0105559120391

ใบสั่งลงโฆษณาและบริการสื่อออนไลน์
ADVERTISING AND ONLINE SERVICES CONTRACT

รูปภาพ Banner
Business name /ชื่อบริษัท*
Address/ที่อยู่*
Tel*
Fax
Mobile
Line id
Facebook
Youtube
Twitter
Instagram
E-mail
Website
Business Description/รายละเอียดสินค้าและบริการ* :
อัตราค่าบริการ (บาท/ปี)* :

Ad Link : https://www.108seodesign.com/

+ Website Link : https://www.
Keywords (ใส่ comma , คั่น เพื่อแบ่งคำ) :
อนุมัติโดย* :
ชื่อพนักงานขาย/เก็บเงิน :
ตำแหน่ง* :
Agent Code :
Payment/ช่องทางการชำระเงิน :
Cash/เงินสด
Bank Transfer/โอนเข้าบริษัท(แนบหลักฐานการโอน)

Payment Slip/หลักฐานการโอนเงิน:


Other Documents/เอกสารอื่นๆ ระบุ:

หมายเหตุ : เลขบัญชีสำหรับชำระเงินค่าบริการ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท บลิส ทเวนตี้ จำกัด สาขาริเวอร์ไซต์ พลาซ่าเจริญนคร เลขที่บัญชี 016-3-61935-0 แนบหลักฐานการชำระพร้อมการสมัครหน้าเว็บไซต์ หรือ ส่งผ่าน Line id : @ufv2006j