SEO

 

Search Engine Optimization (SEO)

SEO คือ การจัดทำเว็บไซต์ หรือโปรโมทหน้าโฆษณา เพื่อติดอันต้น ๆ ในผลการค้นหาของระบบ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine Optimization) หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า SEO ด้วยคำค้นหาจากผู้มุ่งหวัง ซึ่ง SEO เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำการตลาดที่ได้รับความนิยมและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย เอสอีโอ เป็นการจัดทำเว็บไซต์ หรือ หน้าโปรโมทโฆษณา ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์อันดันดับต้น ๆ หากมีการค้นหาด้วย คำค้น (Keyword) ของธุรกิจนั้น ๆ โดยผลลัพธ์ก็คือเว็บไซตต์ หรือ หน้าโฆษณาที่เราจัดทำ จะแสดงในส่วนของผลการค้นหาอันดับต้น ๆ บนหน้า Google


SEO ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก 

1.ในส่วนของปัจจัยภายใน คือการจัดทำเว็บไซต์ 

2.ปัจจัยภายนอก คือ การจัดการนอกเว็บไซต์ ซึ่งในที่นี้เราหมายถึงการใช้เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยง หรือ ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ที่เราจัดทำเอสอีโอ

สินค้าแนะนำ

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ